Qartika Names list

We found 12 names with Qartika as first name in our database.

 • Qartika Sdkn
 • Qartika Kartasasmita
 • Qartika Kamaruldin
 • Qartika Qartika
 • Qartika Miekie
 • Qartika Masihdisini
 • Qartika Khirana
 • Qartika Chimotz
 • Qartika Yani
 • Qartika Wahyuni
 • Qartika Amoy